Workshop om TCO-værktøjer til offentlige indkøbere

Som informeret tidligere har FORCE Technology indbudt til en workshop d. 2. juli 2014, hvor man vil præsentere og diskutere konceptet for et nyt værktøj, men skal lave til offentlige indkøbere.

Fremover skal automaters energiforbrug indregnes i TCO (Total Cost of Ownership), når indkøberne skal vurdere tilbud. Formålet med workshop’en er, at leverandørerne skal have mulighed for at vurdere- og give deres besyv med, før værktøjet implementeres og leverandørerne skal udforme deres tilbud, så de matcher værktøjet.

Som nævnt kan DAFA ikke tilbyde at vurdere og informere om værktøjet, men opfordrer medlemmer, der tilbyder automater til det offentlige, til selv at deltage i workshoppen. Foreløbig har kun ét medlem tilmeldt sig, hvorfor vi her bringer yderligere information og program for workshop’en, med henblik på at flere skal vise interesse og tilmelde sig:

 

Værktøjerne udvikles som følge af Regeringens Strategi for Intelligente Offentlige Indkøb. Der udvikles i første omgang værktøjer indenfor følgende produktgrupper:

  • Køle/fryseskabe
  • Selvbetjeningsmaskiner f.eks. kaffeautomater
  • Belysning herunder belysningssystemer og belysningskilder
  • Skylletoiletter
  • Kontor elektronik herunder PC’er, skærme, AV-udstyr, printere og multifunktionsmaskiner

Værktøjernes formål er at udregne en pris for at eje produkterne der ikke kun medregner indkøbs og installationspris, men også løbende udgifter under driften. De offentlige indkøbere kan således tilbudsevaluerer på denne TCO pris, i stedet for den rene indkøbspris. TCO-prisen vil således, erstatte indkøbsprisen som evalueringsgrundlag, når det bedste tilbud skal udvælges. Der vil stadig være en kravspecifikation med forskellige mindstekrav og kvaliteten kan stadig blive vægtet en vis procentsats i tilbudsevalueringen. Værktøjet tager ikke stilling til kvaliteten af produkterne eller forskellige miljøforhold relateret til produktet. Kvalitet og miljø skal bestemmes gennem udbuddets kravspecifikation.

Værktøjet medtager kun TCO faktorer, hvor der, forskellige produkter imellem, kan laves en objektiv sammenligning. Det er ofte strømforbruget der er den centrale TCO faktor. Det er således ikke det vigtigste, at TCO beregningen medtager alle de omkostninger som udbyder har ved at eje produktet, men det vigtigste er, at der synliggøres nogle målbare forskelle mellem produkterne. Et eksempel kunne være, at der kan være store forskelle på hvor lang tid et produkt tager at rengøre og dette kan reelt have stor indflydelse på produkternes samlede TCO. Men der findes ingen objektiv måde hvorved tiden for rengøring af et produkt kan måles og denne parameter kan derfor ikke indgå i TCO-værktøjet.

Selve værktøjet er lavet i Excel og alle formler mv. er fuld transparente. Værktøjet består af tre faner; første fane er en vejledning i brugen og beskrivelse af hvordan TCO integreres i udbudsprocessen, anden fane indeholder en guide til hvordan man kan bruge TCO overvejelser i valg af produkttype (løsning) i relation til det behov man har, og tredje fane er selve udregningsværktøjet som bruges ved udbuddet og tilbudsevalueringen. Det er kun sidste fane, selve værktøjet, som er medtaget her.

Selve værktøjet, der kan downloades her: Selvbetjeningsmaskiner – TCO Værktøjer MST FORCE Technology, er inddelt i fire område.

  • Første område, det blå felt, er oplysninger fra leverandøren. Det er disse oplysninger I skal leverer om jeres produkt.
  • Andet område, det grønne felt, er oplysninger om brugen af produktet. Disse oplyser udbyder ved udbuddet. 
  • Tredje område, det brune felt, er baggrundsdata. Disse oplyser udbyder ved udbuddet. 
  • Fjerde område, det grå felt, er resultatet.

Pt. er værktøjet kun en prototype. Der kommer senere kommunikationsfolk ind over for at kvalificerer brugerfladen.  Værktøjet kan på nuværende tidspunkt kun sammenligne to produkter. Ligeledes er det vigtigt at pointerer at værktøjets indhold, f.eks. hvilke TCO-faktorer der er inkluderet, også er til forhandling.

Vi ønsker derfor at branchen kommer med input til værktøjet, således at vi kan opnå de bedste værktøjer til offentlige indkøbere. Det er vigtigt for de offentlige indkøbere at branchen (eller dele af den) har accepteret værktøjets beregningsmetode og kan leverer de efterspurgte oplysninger.

Hvis I som leverandør ikke kan fremskaffe de efterspurgte oplysninger, skal i sige til. Eller hvis I ikke mener værktøjet udregner en fair sammenlignelig TCO, så sig til. Vi ser frem til en konstruktiv diskussion om udfærdigelsen af værktøjerne.

 Program:

13-13.30

Introduktion

Baggrund for værktøjer og hvordan de skal bruges. 

v/ Rasmus Nielsen, FORCE Technology

 

13.30-14.00

Ti gode råd til indkøberen

Individuelt og plenum opsamling

 

14.00 – 14.15

Pause

 

14.15 – 14.30

Spilleregler for ændringer

Hvilke krav er der til offentlige indkøbsværktøjer

v/ Rasmus Nielsen, FORCE Technology

 

14.30-15.15

Forslag til forbedringer

Gruppe diskussion

 

15.15-16

Plenum opsamling

 

Udfærdigelse af beslutningsreferat

 

 

 

Workshoppen finder sted 2/7 kl. 13-16 hos FORCE Technology i Lyngby, Hjortekærsvej 99. Der vil blive serveret kaffe/the og kage.

Ring endelig hvis I har spørgsmål til arrangementet eller den vedhæftede prototype på TCO værktøjet.

Med venlig hilsen

Rasmus Nielsen
Ingeniør

Projektingeniør
Anvendt Miljøvurdering

FORCE Technology
Hjortekærsvej 99
2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 72 15 77 00
Direkte: 72 15 77 05
Fax: 72 15 77 01
e-mail: rmn@force.dk
www: www.forcetechnology.com

Skriv en kommentar