Starbucks har indmeldt sig i EVA som “Supportive Member”

Som en naturlig konsekvens af, at EVA i sin strategi vil satse mere på Coffee Services som supplement og alternativ til traditionel vending, har Café-firmaet indmeldt sig i EVA. Som tidligere nævnt har Starbucks indledt et samarbejde med Selecta om Starbucks Coffee Corner, der er et tilbud med små selvbetjenings café’er på arbejdspladser.

Starbucks kan drage nytte af den viden og erfaring, der findes i EVA og hos medlemmerne – om selvbetjenings-situationer og om de regler og forordninger, der gælder deromkring.

Læs yderligere om Starbucks i EVA på:  Starbucks i EVA

Skriv en kommentar