Skal den nuværende Administrator fortsætte?

Under selve generalforsamlingen vil der komme en drøftelse af, om vi skal fortsætte med den nuværende administrator i DAFA – hvilket nu, som varslet ved administratorfunktionens indførelse for 2 år siden, vil medføre en mindre kontingentforhøjelse. Alternativet er at gå over til en anden daglig ledelsesform med færre servicefunktioner og mindre information mv. – og dermed bevare det nuværende kontingent.

2 tanker om "Skal den nuværende Administrator fortsætte?"

 1. Kære alle sammen,

  Jeg stiller mig lidt undrende til, at problemstillingen skulle være kontroversiel.
  For mig er det åbenbart, at de tiltag, initiativ og forbedringer som er indført i foreningen efter Erik tiltrådte, alle pengene værd.
  Medlemstilgangen er vel også en god lakmustest på det.
  Jeg mener det ville være en fejlslagen beslutning, at kaste den udvikling som har været i foreningen over bord for, at spare nogle kontingentkroner.
  Dersom foreningen forsat skal have sin berettigelse, skal vi efter min mening, ikke tilbage til den hensovende tilstand som præget foreningen i mange år med blot en sekretærfunktion (Ikke til forklejnelse for Gitte på nogen måde) og aktiviteterne ellers styret af den tid til rådighed og interesse det enkelte bestyrelsesmedlem havde (heller ikke til forklejnelse for dem – vi har alle et arbejde at passe).

  Med venlig hilsen,

  Per Ødemark

 2. Hej Per,
  Tak for opbakningen, men….
  ….. det er desværre ikke bare et spørgsmål om honorarstørrelse. Det er mere en uenighed om, hvor DAFA skal hen, hvilke opgaver og beføjelser administratoren skal have, og hvilket serviceniveau, vi skal byde medlemmerne. Jeg har arbejdet på stadig at udvikle foreningen med flere aktiviteter, mere information, flere fordele for medlemmerne…… og flere medlemmer.
  Men et bestyrelsesmedlem har f.eks. udtrykt, at ”det afgørende er at holde nogle relevante og interessante medlemsmøder, og at dialogen mellem møderne ikke behøver at være særlig stor, medmindre sager af relevans for foreningens medlemmer dukker op og kræver speciel fokus i en periode”. Dette er noget i modstrid med min målsætning som beskrevet ovenfor.
  Forudsætningerne, under hvilke den daværende bestyrelse engagerede mig, var at foreningen behøvede en ”professionel” ledelse, en slags direktør til at ”køre” dagligdagen, og dette ville kræve en kontingentforhøjelse. Det havde hovedparten af medlemmerne ønsket re. min medlemsundersøgelse. Første års honorar var 20t.kr./måned, hvor vi bevidst tærede på formuen. I 2013 havde vi en ekstraordinær indtægt i form af en provision… og jeg accepterede at reducere honoraret til 14 t.kr. Heller ikke her hævedes kontingentet altså.
  Nu vil bestyrelsen begrænse mine opgaver og min autonomi, og reducere honoraret yderligere. Jeg skal spørge bestyrelsen, før jeg starter på opgaver, og jeg skal ikke ”selv sætte dagsordener”.
  Som det fremgik på generalforsamlingen – blev budgettet med det reducerede administrator-honorar – og den begrænsede administrator-indsats – vedtaget, og jeg viger min plads i løbet af nogle måneder for bestyrelsen selv, eller en administrator med mindre ambitioner….

Skriv en kommentar