Skal den nuværende Administrator fortsætte?

Under selve generalforsamlingen vil der komme en drøftelse af, om vi skal fortsætte med den nuværende administrator i DAFA – hvilket nu, som varslet ved administratorfunktionens indførelse for 2 år siden, vil medføre en mindre kontingentforhøjelse. Alternativet er at gå over til en anden daglig ledelsesform med færre servicefunktioner og mindre information mv. – og dermed bevare det nuværende kontingent.

Skriv en kommentar