Regenererede vandfiltre – fødevaregodkendelse?

Et medlem har spurgt, om man mon fortsat må regenerere og anvende brugte vandfiltre, nu hvor VA godkendelsen er udgået og erstattet af godkendelse som fødevarekontaktmateriale.

Vi har talt med Fødevarestyrelsen, idet en regenerering jo er lidt speciel derved, at der ikke ved processen tilføjes nye materialer. Havde det været en renovering – af f.eks. en kaffebrygger – skulle der jo blot foreligge overensstemmelseserklæringer for alle ved renoveringen anvendte materialer, pakninger osv. Men for så vidt vandfiltre svarer Fødevarestyrelsen: Når et filter regenereres af fabrikanten, skal denne levere kunden en skriftlig erklæring om, at filteret efter regenereringen har de samme migrationsforhold, som det havde, da overensstemmelseserklæringen (for filteret som nyt) blev udfærdiget. (migration = bevægelse/flytning af noget fra ét sted til et andet).

Hvis man er et automatfirma, der anvender regenererede filtre, skal man altså:  For det første have liggende en overensstemmelseserklæring for filteret som nyt. Desuden skal man have en sådan erklæring om at regenereringen ikke har medført ændrede migrationsforhold.

I øvrigt meddeles det fra  vandfilter-branchen, at mange nyere typer vandfiltre overhovedet ikke kan regenereres.


 

Skriv en kommentar