Historie

DAFA`s Historie

I forbindelse med DAFA`s 25 års jubilæum, i anledning af hvilket der blev holdt en reception på Børsen i Kommitesalen d. 25. november 2011, har vi bedt et par tidligere, markante formænd om at berette lidt om, hvilke tanker, der lå til grund for opstarten, og hvorledes årene er forløbet i deres formandstid. Hoved-initiativtager og første formand var Hans Dysseholm, daværende direktør for Eurogran i Kalundborg:


Starten på DAFA

v. Hans Dysseholm, DAFA`s første formand 1986-1990 

 

I årene omkring midten-/slutningen af 1970`erne var der etableret en del branche foreninger i Europa. Bl.a i U.K., Tyskland, Frankrig og Italien, Holland og Belgien. Disse foreninger dannede i 1976 en formel europæisk forening af brancheforeninger i Europa. Foreningens navn var EFVA (European Federation of Vending Associations). Der afholdtes et til to møder årligt, der var intet officielt kontor, men direktøren for engelske AVAB, Derrick Skinner fungerede som sekretær.
 
Samtidig med disse møders afholdelse var der møder blandt producenterne af drikkeautomater. I disse sidste møder deltog Wittenborg, som en af de mere betydningsfulde producenter i Europa. Der blev rejst spørgsmål om den legitime ret for Wittenborg til at deltage i disse møder, idet Wittenborg ikke repræsenterede en brancheforening.
 
Som en af de få eksporterende virksomheder i branchen blev jeg på vegne Eurogran inviteret til et møde i den europæiske samling af brancheforeninger. På hjemrejsen fra dette møde aftalte Wittenborgs daværende chef for produktudvikling, Per Rasmussen og jeg, at jeg skulle forsøge at etablere en forening i DK. Wittenborg ville bakke op omkring forsøget, men vi var enige om at det næppe var en god ide, hvis det var Wittenborg som var primus motor. Jeg foretog en del sonderinger blandt potentielle medlemmer. Der var en ret god interesse fra de fleste, men ikke fra Nestlé og Scanomat, som begge syntes at det var en dårlig ide. Der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling og interessen var rigtig god, mange meldte sig ind med det samme, og enkelte af de mere negative fik vist nok besked fra deres internationale hovedsæder om at tilmelde sig.
 
Det var vigtigt, at foreningen ikke blev et forum for konkurrenceindskrænkende aktivitet, altså ingen aftaler, som ikke kunne tåle dagens lys. Det var vigtigt, at hele branchen, fra små operators og kaffefirmaer, automatforhandlere, leverandører af bægre etc. til de store multinationale koncerner alle følte, at de fik noget ud af at være medlem. Og det var vigtigt at medlemmerne lærte hinanden at kende, ikke kun som konkurrenter, men også som kollegaer, som man godt kunne drøfte forskellige emner af fælles interesse med.
DAFA blev medlem nr. 8 i det som dengang hed EFVA, den europæiske brancheforening. Jeg mener, vi blev medlem i år 1988 og allerede i år 1989, besluttede foreningen, at Danmark skulle have præsidiet for 1990, hvilket indebar, at de 2 årlige møder skulle finde sted i DK.Selv om deltagerne selv betalte ophold, ville det dog blive en bekostelig affære, som det ikke var muligt at lade DAFA betale, af den simple grund at der dels ikke var penge til det og heller ingen særlig interesse i det europæiske fællesprojekt.
Resultatet blev at det ene arrangement blev sponseret af Wittenborg og afholdt i Odense. Det andet blev sponseret af Nestlé og Eurogran og afholdt i København. Det var en vældig spændende periode, som præsident for den europæiske forening, og det afstedkom både et par rejser til USA og genbesøg fra den amerikanske brancheforening.
 
Jeg var ligeledes med i et udvalg omkring etablering af en lobbyist i Brussel. Det seneste var foranlediget af, at EU ville indføre nye mønter og ikke havde taget hensyn til de specielle forhold i vores branche. Det fik vi stoppet, og mønter med den rette legering blev fremstillet.
 
Et andet projekt som kørte i det år var udviklingen af ”symboler” af fælles europæisk art. Hidtil havde de enkelte automatfabrikker kørt deres egen linie, men der var enighed om det nyttige i, at alle lande kunne enes om fælles symboler, som ville betyde, at automater lettere kunne bruges i andre lande end oprindelseslandet. Ligeledes ville det betyde at turister ville have lettere ved at ”forstå” automaterne. Der blev ligeledes lavet symboler, som på offentlige steder viste hvor drikkeautomaterne stod. Det var det spanske medlem, som var tovholder i dette projekt.
 
Som jeg tidligere har nævnt var EFVA en løs organisation med den engelske direktør som sekretær.
I min periode som præsident foreslog et udvalg, at der blev taget hul på statistikker på automater og automatprodukter. Det blev ligeledes indstillet til medlemmerne af EFVA at sørge for, at der blev et permanent styrelsesorgan med en formand og 2 medlemmer, samt en sekretær som var fastansat.
 

Dafa´s stiftelse

v. Ole Lauritzen, formand 1994-2005

 

Som tidligere beskrevet af Hans Dysseholm skulle branchen videre og det resulterede i at Dafa den 28. nov. 1986 blev stiftet på hotel strandparken i Holbæk med Hans Dysseholm Eurogran som formand og Ole Ottesen, Wittenborg, Torsten Seppelov, L Levison, Erik Nielsen, Automatforplejning som bestyrelsesmedlemmer. Målet var selvfølgelig at højne standarten og løfte rennomeet ved automatisk forplejning.
Jeg startede selv i branchen i 1988 og deltog i mit første bestyrelsesmøde i Dafa i 1989. Hans Dysseholm gik af som formand i 1990 hvor Ole Ottesen tog over indtil 1994 hvor Ole Heinz fra Nestle overtog stafetten. I perioden 1994- 2005 varetog jeg formandsposten. Det var en spændende periode. Dafa blev af mange betragtet som en kaffeklub, dybt uretfærdigt, og det viste sig også gennem årene at dem, der nedgjorde foreningen, dybt beklagede, når de selv begyndte aktivt at deltage i Dafa´s arrangementer.
I starten af 90erne begyndte vi at lave “sociale arrangementer” blandt Dafa´s medlemmer. Disse arrangementer tiltrak den største del af medlemmerne. Som et af de første medlemslande i Europa gik Dafa på messe med egen stand, hvilket resulterede i at branchen blev synlig.

I årenes løb har der været mange udfordringer for branchen: diverse mærkningskrav, fedmeproblematikken, fødevaresikkerhed, kvalitetssikringssystemer, forbud mod automater på skoler mv. 
En af de opgaver, jeg altid har talt varmt for, er Eva. Hvis vi ikke havde en international brancheforening, havde der været et utal af forøgede restriktioner for branchen. Derfor mener jeg at vi skal give en stor tak til Eva. Kontingentet til Eva er givet godt ud.
Jeg synes det har været spændene at være deltager i udviklingen af ikke kun Dafa, men branchens udvikling i øvrigt. Det er mit håb og ønske at Dafa må stå stærkt fremover, medlemmer samt endnu ikke medlemmer bør stå sammen om at udvikle og profilere vendings muligheder, specielt i en tid hvor der fokuseres på omkostninger. Vending holder åbent 24 timer i døgnet og er driftsikkert.

 


 DAFA formænd gennem tiderne:

  • 1986 – 1991      Hans Dysseholm, Eurogran
  • 1991 – 1994      Ole Ottosen, Wittenborg
  • 1994 – 1994      Ole Heins, Nestle
  • 1994 – 2005      Ole Lauritzen, Eurogran
  • 2005 – 2011       Carsten Skov, Dansk Kafffekompagni / Peter Larsen Kaffe
  • 2011 – 2015       Steffen Hansen, Merrild Coffee System
  • 2015 –                Jesper Vos, BWT