Formål

Formålsparagraf

  • – At varetage VENDING branchens interesser overfor statslige og parlamentariske institutioner.
  • – At arbejde for højnelse af VENDING image og udbredelse af viden om automatisk forplejning.
  • – At organisere og samordne udstillinger, kurser, fællesrejser ect.
  • – At varetage danske VENDING interesser i international sammenhæng, bl.a. gennem medlemsskab af EVA (European Vending Association).

Få mere at vide om EVA her.