Medlemskriterier

Medlemskriterier

Som medlemmer optages…

….ethvert firma eller enhver person, som har en væsentlig interesse i VENDING branchen, og som opfylder én eller flere af følgende betingelser:

a. Professionelle operators.
b. Udlejere af forplejningsautomater.
c. Fabrikanter af forplejningsautomater og tilbehør.
d. Generalimportører af forplejningsautomater og tilbehør.
e. Fabrikanter af ingredienser og tilbehør for forplejningsautomater.
f. Generalimportører af ingredienser og tilbehør for forplejningsautomater, hvor dette er en væsentlig del af deres aktiviteter.