Kodeks

KodeksEVA_logo

Indledning:
 
DAFA og DAFA medlemmer er medlem af den Europæiske Vending organisation (EVA). Vi anerkender og forpligter os til at arbejde i henhold til nedenstående kodeks for vores virksomhed.
 
Formål:
Den europæiske vendingassociation (EVA), dens medlemmer og medlemmerne af de nationale vendingorganisationer, som indgår i EVA, anerkender vores forpligtelse til at betjene den generelle offentlighed, vores kunder og samfundet og til at levere tilfredsstillende produkter og service. Vi er bevidste om ansvaret i forhold til branchen, og i forretningsøjemed vil vi hele tiden bestræbe os på at højne vore standarder.
 
Mission:
Vi betragter vending som et væsentligterhverv, da det giver os en særlig mulighed for at betjene offentligheden. Vi vil derfor altid prioritere det almene vel og trivsel højst. Vi driver operating af automater og relateret udstyr for at skabe og opretholde kundernes tillid.
 
Vi vil varetage vores forretning på en grundlæggende etisk og forsvarlig vis og vil til enhver tid levere kvalitetsprodukter, -automater og –service med det formål at fremstille vending som en aktivitet, der tjener til at tilfredsstille kundernes efterspørgsel på en tilfredsstillende måde.
 
Vi betragter vendingbranchen som en moderne og effektiv måde, hvorpå man kan øge distributionsmulighederne for diverse producenter og branchers produkter til offentligheden. Vi vil til enhver tid tilbyde offentligheden varer og ydelser af høj kvalitet.
 
Standarder:
Vi ønsker at tilsikre, at alle automater, produkter og tjenesteydelser lever op til alle lovmæssige krav og gængse standarder med hensyn til konstruktion, udformning, sikkerhed og hygiejne, og at disse bliver korrekt beskrevet, mærket, solgt eller drevet i operating iht. loven og gængs praksis indenfor vendingbranchen.
 
Service:
Hvad enten producent, sælger, operatør af automater, eller ingrediensleverandør, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at tilsikre, at de automater, som vi eller vore kunder har med at gøre, produceres og servicerespå en måde, som både fortjener og skaber generel tillid. Vi vil tilsikre, at vores personale er uddannet til at leve op til dette formål. Især vil vi af al magt bestræbe os på, at sådanne automater lever op til alle rimelige krav om tilgængelighed, sikkerhed og hygiejne, at de lever op til og serviceres iht. de hygiejnestandarder, som den europæiske vendingassociation (EVA) og dens medlemsorganisationer har vedtaget, samt at de lever op til ethvert lovbestemt krav. Endvidere vil vi bestræbe os på, at dette understøttes af en reservedelsservice, der dækker det forventelige behov i løbet af sådanne automaters levetid. Operatører af automaterne vil tilsikre, at der i tilfælde af, at kunden oplever problemer med produktet, forefindes tilstrækkelig kontaktinformation ved automaten.
 
Vi vil tilsikre, at der, hvad enten der er tale om automater eller komponenter, forefindes installations-, instruktions-, vedligeholdelses- og reservedelsservice til at dække de behov, der måtte opstå i løbet af sådanne automaters og komponenters forventelige levetid.
 
Vi vil tilsikre, at automater kan drives let og effektivt af brugeren, og at de bestilles og føres på lager i henhold til de aftaler, der er indgået med kunderne.
 
Operating:
Hvor automater drivesi operating, vil vi tilsikre, at det tydeligt fremgår hvilket produkt eller hvilken service, der tilbydes i automaten. Dette kan ske vha. information på automaten eller ud fra selve automatens design. Endvidere skal det tydeligt fremgå, hvordan man gennemfører et køb i automaten, og såfremt automaten ikke fungerer, skal der forefindes information omkring navn, adresse og telefonnummer på ejeren eller operatøren, som skal kontaktes ifm. klager samt procedure for, at kunden kan få pengene retur.
 
Vi vil tilsikre, at alle automater er mærket med simple og letforståelige betjeningsvejledninger.
 
Klageprocedurer:
Vi vil tilsikre at alle klager, der modtages og for hvilke vi reelt er ansvarlige, håndteres hurtigst muligt og, at de, indenfor rimelighedens grænser, afklares til de involverede parters tilfredshed.
 
Vi vil tilsikre, at automater altid er rene, tiltrækkende og velfungerende. Vi vil sørge for, at de besøges af kompetent personale så ofte, som den tilbudte type vare eller service kræver, og vi vil leve op til alle standarder for kvalitetskontrol.
 
Vi vil ikke involvere os i nogen form for salg, promovering, drift, annoncering eller offentlig optræden, som kan bringe brugen af automater i miskredit eller som kan skade branchens offentlige image.
 

Vi vil aktivt enten sammen eller enkeltvis søge at hindre andre personer, involveret i annoncering og salgsaktiviteter, i at tage del i en sådan skadelig omtale.

 roger_williams_underskrift catherine_piana_underskrift
Roger Williams
EVA President
Catherine Piana
Director General