Kontrolkampnage om fødevaterkontakt materialer er i gang

Fødevarestyrelsen har i februar igangsat en kontrolkampagne om brugen af fødevarekontaktmaterialer hos bl.a. slagtere, bagere og restauranter.

Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om brugen af fødevarekontaktmaterialer vil løbe gennem hele 2018. Formålet med kampagnen er, at undersøge om både detail- og engros fødevarevirksomheder anvender deres fødevarekontaktmaterialer korrekt og ligger inde med den fornødne dokumentation for sporbarhed og anvendelsesområde.

Helt overordnet er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Alle fødevarevirksomheder bør følge fødevarekontaktmaterialers brugsanvisninger og lign. for at sikre, at der ikke sker afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke på grund af forkert brug. En isbakke er fx ikke beregnet til varme fødevarer, og en affaldspose er ikke beregnet til opbevaring af fødevarer.

Nedenfor har Dansk Erhverv samlet en række gode råd til de virksomheder, der er i målgruppen for kontrolkampagnen.

Engros-fødevarevirksomheder:

  • Er ansvarlig for sporbarhed et led frem og et led tilbage.
  • Du skal have overensstemmelseserklæringer for alle de fødevarekontaktmaterialer, der bruges på din virksomhed, uanset om de er produceret i eller udenfor EU.
  • Overensstemmelseserklæringen er et resumé af virksomhedens kontrolarbejde og skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne, ligesom begrænsninger i materialets anvendelse (fx mht. temperatur eller fødevaretype) skal fremgå.
  • Overensstemmelseserklæring må gerne være online – det er altså ikke et krav med en fysisk kopi.
  • Hvis myndighederne efterspørger den baggrundsdokumentation, der ligger til grund for overensstemmelseserklæringen, skal den fremskaffes i løbet af 1-2 uger.

Detail-fødevarevirksomheder:

  • Er ansvarlig for sporbarhed et led tilbage.
  • Du skal ikke have overensstemmelseserklæringer for alle de fødevarekontaktmaterialer, der bruges og/eller sælges på din virksomhed – med undtagelse af keramik.
  • Pga. særregler på keramik, er der krav om overensstemmelseserklæring på dette materiale, helt ude i detailleddet.
  • Du skal have viden om, hvordan alle materialer eller emballager anvendes korrekt samt evt. brugsanvisning.
  • Du skal være opmærksom på, at fødevarer ikke opbevares eller tilberedes i beholdere og materialer, der ikke er beregnet til formålet.

Brug for hjælp?
Dansk Erhverv afholder et seminar om reglerne for fødevarekontaktmaterialer d. 15. marts 2018 i Århus, hvor der bl.a. vil være oplæg fra Fødevarestyrelsen. Deltagelse er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv

Tilmelding kan ske på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Der er lukket for kommentarer.