Links til andre organisationer

Dansk Erhverv logo       www.danskerhverv.dk

____________________________________________________________________________________

 

 Vending-brancheforeninger

 

European Vending Association, EVA,  www.vending-europe.eu

(paraply-organisation for nedenstående nationale foreninger)

 

ANEDA,  Spanien,  www.aneda.org
 
AVA,  United Kingdom/Ireland, ww.ava-vending.co.uk
 
CONFIDA, Italien,  www.confida.com

HeVA,  Grækenland,  www.hellenic-vending.gr

 
NAVSA, Frankkrig,  www.navsa.fr
 
ÖVV,  Østrig,   www.ovv.at
 
SVF,  Sverige,   www.vending.se
 
RNVA,  Rusland,  www.rnva.ru
 
APVA,  Portugal,  www.apva.pt
 
BDV,  Tyskland,  www.bdv-vending.de
 
GDA, Belgien,  www.gda-vending.be
 
MIASZ,  Ungarn,  www.miasz.hu
 
OID,  Tyrkiet,  www.oid.org.tr
 
PSV,   Polen,   www.psv.org.pl
 
VVS,  Sweitz,   www.vvs.ch
 
Bulgarian Vending Association,  Bulgarien
 
PRIV,  Rumænien,