Reklamationsret eller garanti

Reklamationsret eller garanti

Af Erik Ravnkilde

Den nye købelov af 1-1-2002 indeholder bl.a. bestemmelser om minimum 2 års reklamationsret ved forbrugerkøb. Denne bestemmelse har givet anledning til nogen forvirring og misforståelse. Dels har nogle forretningsdrivende – og kunder – fejlagtigt forvekslet reklamationsret med garanti, og dels har visse handlende troet, at de 2 års reklamationsret gælder i alle handelsforhold.

En forretning, der sælger direkte til forbrugeren, har efter særlige regler pligt til at tage fejlbehæftede varer retur i 2 år, hvis fejlen skyldes en defekt ved varen, da den var ny. Det er reklamationsretten. Men derudover tilbyder de fleste forretninger ét eller flere års garanti-reparation eller
-udskiftning, hvis varen indenfor perioden går i stykker. Dvs. garantien er oftest en frivillig udvidelse af den lovpligtige reklamationsret.

Men de 2 års reklamationsret gælder kun ubetinget ved salg til forbruger. Ved business-to-business handel har man fri aftaleret. Her gælder de 2 års reklamationsret kun, hvis andet ikke er aftalt. Dvs. handelspartnere kan frit aftale, hvilken reklamationsret og evt. garanti, der skal gælde.

I praksis indgås denne aftale oftest ved, at sælger beskriver sine reklamations- og evt. garantibestemmelser i sine standard salgs- og leveringsbetingelser, og så sikrer sig, at køber altid har en kopi af disse bestemmelser. Det kan f.eks. ske ved, at de trykkes på bagsiden af tilbud og/eller ordrebekræftelser, eller at der i prislister, tilbud m.v. henvises til betingelserne, der så fremsendes vedlagt, findes på hjemmeside eller andet. Sælger skal blot i en evt. tvist kunne bevise, at køber er blevet gjort bekendt med betingelserne, før ordren blev placeret.

DAFA vil således opfordre sine medlemmer, der sælger business-to-business, til klart at beskrive deres reklamations- og garantibestemmelser og sørge for, at disse bestemmelser ligger til grund for indgåede handelsaftaler (at køber er bekendt med dem). På denne vis kan man aftale, hvilken reklamationsret eller garanti, man vil – eller slet ingen. Kun hvis intet aftales, gælder lovens 2 års reklamationsret.