Allergen-skiltning

Allergen skiltning : EVA anbefalinger (opdatering af IFM 2012/04)

(Oversættelse af EVA’s Information for members 2013/01 -5 July 2013 / ER)

 

EVA bekendtgørelse:

EU Forordningen om Fødevareinformation til Forbrugerne trådt i kraft d. 12 december 2011 vil blive implementeret af medlemsstaterne d. 13-12-2014.
Her bringes nogle anvisninger på, hvorledes man kan informere forbrugerne om allergener i produkter i en automat:

 

Allergen-skiltning er obligatorisk for ikke pre-emballerede fødevarer:

Fra 13. december 2014 – i tilfælde hvor fødevarer tilbydes solgt til slutbrugeren uden pre-emballage – skal forbrugeren informeres på salgsstedet om enhver ingrediens i produktet, der kan fremkalde allergi eller intolerance. Det gælder alle ingredienser brugt til fremstilling eller behandling af produktet, hvis det stadig er til stede i det færdige produkt, selv i en evt. ændret form.

 

Hvad er konsekvenserne for automat-ejeren eller –operatøren?

Tilfælde 1: Fritstående flaske/dåse automater eller snack & fødevareautomater:

Produkter solgt i disse automater anses for pre-emballerede, og ansvaret for at informere forbrugeren lægges på produktfabrikanten, og ikke automatejeren/-operatøren, som er den der leverer til slutbrugeren.

Fordi pakningen er mærket af fabrikanten, kræves ingen yderligere information leveret af automatejeren/-operatøren.

I tilfældet friske sandviches skal dato og de krævede informationer om ingredienser + allergener printes på indpakningen. I de fleste tilfælde er leverandøren ansvarlig for denne mærkning. Mærkningen skal være synlig for kunden før der købes.

Tilfælde 2: Fritstående eller table top varm- og kolddrik automater:

Produkter solgt i disse maskiner anses for ikke-pre-emballerede: Hele- eller malede kaffebønner, teblade eller opløseligt te, chokolade- eller drikke-pulver, mælkepulver, suppepulver, etc.

I dette tilfælde SKAL information om substanser forårsagende allergi eller intolerance, brugt som ingredienser, gives til kunden PÅ SALGSSTEDET, dvs. PÅ AUTOMATEN.
Der kræves ikke information om allergener, som evt. kan være til stede som et resultat af kontamination eller forurening under fabrikationen.

Imidlertid lader forordningen det stå åbent for de enkelte medlemslande at beslutte evt. krav om yderligere information.

Den bedste måde at præsentere disse informationer er via en label på automaten, eller via et elektronisk display (hvis et sådan findes). Forbrugeren skal informere før han/hun vælger sin vare.

I en varm- og kolddrik automat kan følgende substanser være til stede og bevirke allergi eller intolerance:
Gluten (supper)
Peanuts eller nødder (i specielle drinks)
Mælk incl. laktose (mælk, mælkepulver)
Selleri (supper)
Æg og produkter lavet heraf.

 

EVA anbefalinger:

Som automatejer eller operatør bør du checke listen over ingredienser på pakningen af produktet, for de ingredienser du bruger i automaten.

Hvis allergener er nævnt, skal du skilte denne informationer på automaten, enten på valgknappen – ”indeholder mælk” (som et eksempel), eller på selve automaten vha. en label, indikerende hvilke produkter der indeholde hvilke allergener.

Skiltning af allergener er ikke påkrævet, i tilfælde hvor navnet på fødevaren eller drikken klart refererer til allergenen.

Eksempler:
Latte Macchiato eller Cappuccino: Det er ikke klart for alle i Europa, at latte betyder mælk, så skiltning: mælk er påkrævet.

Selv café au lait må skiltes ”indeholder mælk”, undtagen i fransktalende lande.

Al allergen-information skal fremstå på et sprog let forståeligt for forbrugerne i landet, hvor fødevaren/drikken markedsføres. Det bedste er at bruge landets officielle sprog for at undgå misforståelser.

Informationen skal være til rådighed og let tilgængelig, så forbrugeren informeres om, at indtagelse af det ikke-pre-pakkede fødevareprodukt rejser spørgsmål om allergener og intolerance. Derfor instruerer Europakommissionen om ikke blot at levere allergen/intolerance informationen på forespørgsel.

 

Vær forsigtig!

Medlemslande vil måske implementere nationale krav for, hvorledes informationen om allergener skal stilles til rådighed. I princippet kan alle kommunikationsmidler bruges til at formidle informationer om fødevarer, incl. allergen/intolerance informationen., gørende det muligt for forbrugeren at foretage et ”informeret valg”. F.eks. skiltning, andet medfølgende materiale, andre medier incl. moderne teknologi eller verbal kommunikation. (forståelig kunstig tale).

Informationen skal være let synlig, let læselig og, hvor det er aktuelt, uslettelig.. Det betyder at informationen om allergener/intolerancer skal gives skriftligt, så længe medlemsstaterne ikke har implementeret specielle regler. I UK, for eksempel, kan informationen leveres via alle kommunikationsmidler, selv mundtligt på opfordring fra forbrugeren (forudsat at fødevareleverandøren skilter på et iøjnefaldende sted, på en sådan måde at det er let synligt, klart læseligt, og hvor det er relevant: usletteligt, at sådan information kan stillestil rådighed på opfordring). I andre EU lande kan kravene være anderledes.

Det er derfor vigtigt, at de nationale vending organisationer (DAFA) holder øje med, hvorledes de nationale krav bliver implementeret. Også fordi visse EU lande måtte indføre krav om information om andre ingredienser ud over allergenerne. Dette vil gøre det endnu mere byrdefuld for automatfolket.