I EVA’s EU Newsletter for marts kan man læse:

Transaktionsafgifter på VISA

Europakommissionen og VISA er kommet overens om at fastlægge øvre grænser for afgifter på transaktioner mellem banker. Aftalen anses som en sejr for detailhandelen, og den sætter punktum for en igangværende antitrust-undersøgelse ført af kommissionen, der har arbejdet for lavere afgifter på kredit- og betalingskort. De årlige udgifter til gebyrer for Europas foretagender udgør hele 10 milliarder EURO!

Overenskomsten indebærer, at VISA Europe’s interbank afgifter for kreditkort begrænses til 0,3% – samme niveau som for MasterCard.

Den øvre grænse for interbank-afgifterne for VISA Europe’s kreditkort og løfterne om at garantere grænseoverskridende konkurrence, er gode nyheder for de europæiske forbrugere, eftersom de afgifter detailhandlerne betaler, i det lange løb ender hos forbrugerne, udtaler EU’s konkurrencekommissær Joaquin Almunia.

 Nationale anliggender / Ungarn:

Den ungarnske regering planlægger at indføre en ny skat på automater, således at afgiften bliver direkte proportional med salgsvolumen. Den ungarnske brancheforening MIASZ arbejder på at få flere detaljer frem, og få rede på, hvorledes det vil påvirke automatbranchen i Ungarn.

 Nye regler for offentlige licitationer:

 Europaparlementet har moderniseret EU-reglerne fort offentlige udbud og indført nye bestemmelser for at opmuntre innovation og gøre det muligt at tage hensyn til miljø- og sociale aspekter ved tildeling af offentlige kontrakter.

Formålet med reformen er at åbne offentlige udbud for mindre foretagender gennem nye bestemmelser om mindre bureaukrati, bedst mulig valuta for pengene, og indsyn og ansvarlighed, når det gælder hvorledes offentlige myndigheder fremskaffer varer og tjenester.

I offentlige licitationer kommer det ikke længere til at handle om bare at godtage den laveste pris, sagde ordføreren fort Europa-parlamentets udvalg for det indre marked, Malcolm Harbour. Smarte konsumenter kommer til at samarbejde med smarte leverandører om at finde bedre løsninger, skræddersyede for at tilgodese kundernes behov på mere innovativ måde.

 Kaloriemærkning i USA – forsinket:

 I forrige måneds nyhedsbrev berettede vi om en ny helse-forskrift i USA, der vil påvirke vending-branchen ved at gøre det obligatorisk med kalorieinformation på automaterne.

Forskrifterne skulle være klar i slutningen af februar. Nu tror man imidlertid, at reglerne først vil være klar i slutningen af 2014.

Denne forskrift vil få betydelig effekt på især vareautomatbranchen, og forsinkelsen indebærer, at NAMA (National Automatic Vending Association) vil få mere tid til sit lobbyarbejde.


 

Skriv en kommentar