I EVA’s EU-Newsletter for maj kan man læse:

 Om betaling for hygiejnekontrol

For nuværende kan medlemsstater opkræve gebyr for hygiejnekontrol dækkende omkostningerne, med den undtagelse, at virksomheder beskæftigede mindre end 10 eller en omsætning under €2 mill. friholdes. Europa kommissionen foreslår nu, at denne undtagelse fjernes og at medlemsstaterne fremover selv må bestemme, om de vil pålægge afgiften til små og mellemstore virksomheder.

Et bortfald af undtagelsen kan få betydning for vending virksomheder, der vil kunne blive opkrævet gebyr for Fødevarestyrelsens uanmeldte kontrolbesøg.

Forhandlingerne mellem EU’s institutioner har ligget stille til efter EU valget, men ventes nu genoptaget.

 

Fra andre lande:

Den franske brancheforening NAVSA har fået fjernet en YouTube video, der forklarede hvordan man kunne stjæle drikkevarer fra en automat. NAVSA forklarede overfor YouTube, at videoen skadede branchen og det i øvrigt er strafbart at vise krænkende videoer, hvorfor foreningen ville tage retslige skridt, hvis den ikke blev fjernet. Eftersom videoen var uploadet anonymt, tog YuoTube den umiddelbart væk.

I Rumænien har fødevaremyndighederne forslået installeret en lille registrerings-plade i alle automater, medførende en afgift på ca. €20 pr. installeret maskine. PRIV, den rumænske brancheorganisation, prøver ved lobbyarbejde at få nedsat afgiften og at få ændret systemet, så blot hver operator får et identifikationsnummer.

PRIV har også retableret kontakt med den rumænske nationalbank for at få indflydelse på design af nye mønter og pengesedler.

I Polen lider operatorer under høje og varierende afgifter på produkter, der gør prissætning vanskelig. Man vil endvidere snart møde en hårdere afgiftspolitik generelt overfor vending. PSV, den polske brancheorganisation, håber at kunne udvirke at de mere krævende tiltag undgås.

I Tyskland er nye afgifter også på tapetet, skønt vending endnu ikke er i fokus her.  Brancheforeningen BDV  ønsker at EVA-DTS standarden bliver certificeret som officiel audit standard, så data herfra kan anerkendes af skattemyndighederne.

I UK arbejder brancheorganisationen AVA i samarbejde med EVA’s Coin Group Committee på at få Royal Mint til at ændre designet af den nye £1 mønt. Den hidtil foreslåede form vil skabe store acceptance problemer møntacceptorer, og udgifterne til ændringer estimeres at løbe op i £45 mill.

I Ungarn skal alle automater fremover have en online forbindelse for at give skattemyndighederne mulighed for permanent kontrol over omsætningen. Omkostningerne hertil ventes langt at overstige beløbet, man kan få ind ved kontrollen, og i øvrigt forudses store problemer med at etablere kontakten til maskinerne. Brancheorganisationen MIASZ lobbyer hårdt for at undgå dette byrdefulde indgreb.

Læs EVA’s EU-Newsletter her: EU-Newsletter – May 2014

Skriv en kommentar