I EVA’s EU-Newsletter for juni kan man læse:

Nyt EU-direktiv om kapacitets-mærkning på emballager

Et opdateret version af et EU-direktiv om mærkning er netop vedtaget, og skal sættes i kraft af medlemsstaterne i april 2016. Det gælder sågar plastbægre anvendt i automater.

Kravene omfatter bl.a., at alle emballager skal være mærket med indholds-kapaciteten, samt andre ændringer vedr.  EU mærkningen om overensstemmelser (CE-mærkning).

EVA samarbejder med sine lobby-partnere indenfor emballageindustrien for at komme frem til, hvorledes  ændringerne bedst kan implementeres.

Ved siden af dette begynder kontrollen af EU’s emballagemarked at gøre fremskridt. Målet er at indsamle beviser for, at farlige emballager (fra bl.a. Asien) faktisk importeres og sælges på det europæiske marked.

Resultatet af Europaparlamentsvalget:

Det nyligt overståede Europaparlamentsvalg resulterede som bekendt i, at et stort antal nye parlamentsmedlemmer blev valgt, deriblandt 30% fra populistiske partier fra både højre og venstrekanten.

EVA vil nøje følge opbygningen af politiske grupper og alliancer for at skabe nye relationer, med det formål at rette sig ind mod visse grupper og kontakte dem for at se til, at de kender til kaffe- og vending-branchens forhold og behov.

F-gas lovgivningen:

Den nye F-gas lovgivning godkendtes officielt og trådte i kraft d. 9. juni 2014. Hovedindholdet er, at HFC R134a (det almindeligste kølemiddel i vareautomater) forbydes fra og med år 2022. Forbuddet gælder nye produkter på markedet, mens påfyldning på eksisterende maskiner stadig vil være tilladt

Nye 10 EURO sedler:

Med tanke på, at nye 10 € sedler skal frigives d. 23. september i år, er direktøren for sedler i den Europæiske centralbank, Ton Roos, fremkommet med en statusrapport:

Formålet med at indføre de nye sedler er at sikre mod forfalskninger, og se til at de 334 mill. mennesker, der lever i euro-området, fortsat kan have fortrolighed med deres penge. I ECB er man sikre på, at lanceringen kommer til at ske uden problemer, eftersom man siden udviklingsstadiet har stået i nær kontakt med alle vigtige interessenter, heriblandt vending-branchen. Tom Roos er medvidende om de anstrengelser, der er gjort i branchen for at tilpasse udrustning til de nye sedler.

Læs hele EU-Newsletter’et her: EU-Newsletter – June 2014

Skriv en kommentar