I EVA’s EU Newsletter for april kan man læse:

Anti-fedme

En europæisk plan mod børne-fedme for 2014-2020 er for nyligt blevet besluttet af et udvalg under aktiviteter for Nutrition and Physical Activity.  Planen foreslår en række initiativer, der vil medvirke til en sundere start på livet, herunder tilbud af sundere varer i automater.

EVA vil følge udviklingen tæt, og komme med yderligere information, når den måtte foreligge.

EVA møde med Mastercard

Repræsentanter EVA’s Electronic Payment Committee har holdt møde med Mastercard i deres europæiske hovedkvarter i Waterloo, Belgien. Man diskuterede fremtidig betaling i automater, kontaktløs betaling, Mastercards politik overfor vending, transaktionsafgifter, og EVA’s Electronic Payment Specification. Der ventes en snarlig rapport fra mødet.

EU Parlamentet har vedtaget loft over ”Interbank” korttransaktions-afgifter

Den nye lov skal begrænse afgiften, som banker beregner sig ved transaktioner mellem sig, f.eks. mellem forretningens bank og kundens bank. Loftet er 0,3% for creditcards og €0,7 eller 0,2% for debitcards.

For danskere bør transaktioner hidrørende fra creditcard brug i udlandet dermed blive billigere.

F-gas regulering

EU-parlamentet har endvidere godkendt det foreslåede forbud mod HFC R134a (det mest anvendte kølemiddel i kølede automater) fra 2022. Forbuddet skal ratificeres af Europarådet før det publiceres officielt.

Nye regler for offentlige udbud

EU-parlamentet har også opdateret EU reglerne for offentlige udbud introducerende nye forordninger, der skal opmuntre til innovation og tillade miljømæssige og sociale hensyn at blive taget, når offentlige kontrakter skal indgås.  Ændringen skal give mindre virksomheder bedre muligheder ved at kunne tilbyde alternativer og mere value for money.

Fra andre lande

  • I England har man netop afsløret design’et af en ny 1 pund mønt, der skal indføres i 2017. Ændringen vil påføre vending industrien million-omkostninger til ombygning/omprogrammering. Den kan ses her: www.ava-vending.co.uk
  • I Frankrig har senatet i en rapport foreslået en ny punkt-skat på junk food og softdrinks.
  • i Ungarn vil regeringen lægge en afgift på al automatsalg, direkte afhængig af antal salg af den enkelte vare.
  • I USA forventer man, som en følge af Obama-care, i fremtiden at skulle skilte kalorie-information for alle vare i en automat. Denne lov vil forventeligt koste vending industrien 24 millioner dollars årligt. Reglerne ventes introduceret i slutningen af 2014. NAMA, den amerikanske vending organisation, lobby’er kraftigt for at få loven ændret.

Læs hele EU Newsletter’et her: EU-Newsletter 04.2014

EVA følger disse sager nøje, og informerer, når der foreligger mere konkret.

Skriv en kommentar