EVA Market Report 2012

Vores europæiske paraplyorganisation EVA har netop offentliggjort sin seneste rapport om vending i Europa i 2012 og de seneste 10 års udvikling, indeholdende detaljerede salgsstatistikker. For lande, hvis organisationer har indberettet salgstal, foreligger der detaljerede landerapporter. For øvrige lande har EVA estimeret tal baseret på bl.a. de udenlandske fabrikanters oplysninger.

Rapporten analyserer nøgle- indikatorerne i udviklingen, samt fremhæver de nuværende tendenser set i europæisk vending. Selvom rapporten erkender stagnation eller tilbagegang i visse lande pga. recessionen, indikerer den, at der stadig er plads til vækst.

Nogle bemærkelsesværdige konstateringer er:

Central- og Østeuropa (og Tyrkiet) har fremvist vækst, selvom de stadig er langt fra de traditionelle Europæiske indtrængningsrater. .Indtrængningen måles som antal mennesker pr. maskine, og for varmdriks vedkommende, antal ansatte pr. maskine.

Et afsnit af rapporten behandler varmdrik-udviklingen. Det konstateres, at mens instant og friskbryg er i tilbagegang, øger helbønne- og espresso. Selv i de 6 lande, hvor recessionen har været værst, har helbønne og espresso ligget stabilt. Og i de nye markeder ( central- og østeuropa) har væksten været markant.

Det bemærkes, at special-kaffer og blandinger har været buzz words i vending, og fortsat vil være det. Mens rapportens tal for friskbryg- og instant er relativt præcise, erkender den at være mindre præcis for helbønne og espresso kategorien, bl.a. pga. den massive vækst i semi-automatiske OCS- og horeca maskiner, som rapporten ikke medregner.

I kolddrik- og snack-kategorien har glas-front maskinerne fremgang på bekostning af en konstant tilbagegang for traditionelle kolddrik-maskiner. Fremgangen for glasfront maskiner ses som resultat af deres fleksibilitet og muligheder for at sælge  en bredere vifte af produkter, såsom snacks og fødevarer, og ikke bare drikkevarer. Endvidere tillader disse maskiner direkte skift fra dåser til 50 cl PET flasker, der muliggør en højere salgspris.

I lande, hvis organisationer indberetter salgstal, modtager medlemsfirmaer en gratis lande-rapport. Danske firmaer (DAFA medlemmer) har valgt ikke at indberette salgstal, hvorfor der ingen lande-rapport foreligger for Danmark. Men for €100 kan DAFA medlemmer købe en European Summary rapport, og for €250 en  Full pack:10 Countries + European Summary. Interesserede kan henvende sig til DAFA’s Administrator.

På www.vending.dk  under Kun for Medlemmer kan ses eksempler på udskrifter fra rapporten.

 

Skriv en kommentar