Automaters energiforbrug / Workshop hos Force Technology d. 2. juli 2014

Som varslet her på hjemmesiden i januar vil vi fremover skulle specificere energiforbrug for automater, når de indgår i tilbud til det offentlige. Det er Miljøstyrelsen, der har sat Force Technology til at udarbejde et ”værktøj”, der kan beregne energiforbruget over en årrække og lægge det oven i den tilbudte pris for at få den totale TCO (Total Cost of Ownership).

Force Technology er nu klar til at præsentere sine tanker for en større kreds. Dette skal ske på en workshop, som de indbyder alle interesserede til d. 2. juli 2014.

Da DAFA i fremtiden næppe vil kunne involvere sig direkte og påvirke udviklingen hos Force Tecnology, anbefaler vi de enkelte medlemmer, for hvem de nye regler måtte få betydning, til selv at møde op til den nævnte workshop.

Vi bringer her Force Technology’s invitation:

 

TCO-værktøjer til offentlige indkøbere – Selvbetjeningsmaskiner

 Til hvem det måtte vedkomme

 Miljøstyrelsen udvikler i øjeblikket nationale værktøjer til udregning af produkters totalomkostninger (TCO) til brug ved offentlige udbud. Formålet er at offentlige indkøbere skal kunne tilbudsevaluerer, på baggrund af en TCO-pris, i stedet for en ren anskaffelsespris.

Vi vil gerne invitere jer til at bidrage til udviklingen af disse værktøjer, indenfor jeres produktområde. Ved at bidrage til udviklingen kan I sikre jer, at I vil kunne imødekomme fremtidige krav om produktoplysninger ved offentlige udbud.

Der afholdes workshop indenfor Selvbetjeningsmaskiner (kaffeautomater mv.) hos FORCE Technology i Lyngby onsdag den 2. juli 2014 kl. 13-16 og I er meget velkomne til at deltage.

Der er udviklet en prototype (et forslag) til TCO-værktøjet i Microsoft Excel – dette værktøj samt yderligere information, vil blive fremsendt ca. 14 dage før workshoppen, således at I har mulighed for at se det igennem før.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at ringe/skrive til undertegnede.

Tilmelding kan ske ved at svare på denne mail senest 23. juni.

Med venlig hilsen

Rasmus Nielsen
Civilingeniør / Projektingeniør
Anvendt Miljøvurdering
FORCE Technology
Hjortekærsvej 99
2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 72 15 77 00
Direkte: 72 15 77 05
Fax: 72 15 77 01
e-mail: rmn@force.dk
www: www.forcetechnology.com

Skriv en kommentar