Ændret bestyrelse i DAFA

Efter generalforsamlingen i marts, hvor den hidtidige bestyrelse blev genvalgt, har man nu konstitueret sig med ny formand og ny kasserer.

Ny formand for DAFA er Jesper Vos, salgschef for catering afdelingen i BWT-HOH, der leverer vandfiltre til bl.a. vending branchen. Jesper har været med i DAFA’s bestyrelse siden 2010.

Ny kasserer er Olav Kuur fra Barry-Callebaut. Olav er Area Sales Manager og han har ligeledes flere års erfaring i DAFA bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem er indkaldt Mette Kaarsberg fra Bentax, der på generalforsamlingen i marts blev valgt som 1. suppleant. Mette overtager efter Morten Petersen, der udtræder af bestyrelsen for at blive administrator i foreningen.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

  • Jesper Vos, BWT-HOH – formand
  • Olav Kuur, Barry-Callebaut – kasserer
  • Steffen Hansen, Merrild Professional – ad hoc opgaver
  • Thomas Perigaard, Peter Larsen Kaffe – ad hoc opgaver
  • Mette Kaarsberg, Bentax – ad hoc opgaver

Skriv en kommentar